UNICEF ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน มีเงินเดือนให้ 47,000 บาท

UNICEF หรือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม, พัฒนาการ, สุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ของเด็กและแม่ในประเทศกำลังพัฒนา ก่อตั้งโดยสมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติ

ซึ่งในแต่ละปี UNICEF ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และมีเงินเดือนมอบให้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ระยะเวลาฝึกงาน:

6 เดือน

 

ค่าตอบแทน:

UNICEF สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นจำนวน 1,500 USD (ประมาณ 47,000 บาท) สำหรับการฝึกงานเต็มเวลา

 

สถานที่ฝึกงาน:

เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และหากสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศส หรืออารบิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ศึกษาในสาขา Humanitarian Affairs, International Development หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีม

-มีความตระหนักในประเด็นการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือประเด็นด้านมนุษยธรรม

-สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายหลายอย่างพร้อมกันได้ มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวกับการเดินทางได้

-ผู้สมัครต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าครองชีพที่นอกเหนือจากเงินเดือนเอง

-ต้องมีประกันสุขภาพระหว่างการฝึกงาน

-ต้องมีวีซ่า และใบอนุญาตในการอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ www.unicef.org/about/employ/index_internship

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

www.unicef.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ