การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 20 อัตรา หมดเขต 18 ต.ค. 63

มาแล้ว!! งานที่ใครหลายคนรอคอย โอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค!!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 จํานวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

โดยในครั้งนี้จะเปิดรับทั้งสิ้นจำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา

– วศิวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา

– นักวิเคราะห์ธรุกิจ จำนวน 2 อัตรา

– นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

– นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

*สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น*

โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่ กฟภ. กําหนด ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน

คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ