โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิด “หลักสูตรปกติ 3 ปี” สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.4

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิด “หลักสูตรปกติ 3 ปี ปีการศึกษา 2563” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดเป็นประจำทุกปี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเทียบเท่า

โดยโควต้าในปีนี้เปิดรับนักเรียนจำนวน 55 คนเท่านั้น

 

 

จำนวนที่รับสมัคร:

55 คน

 

สำเร็จการศึกษา:

จบการศึกษาเป็นวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วบรรจุเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานช่าง(ฮอทไลน์) ระดับ 2 และยังมอบทุนการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำหรับนักเรียนช่างที่มีผลการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรกเพื่อกลับมาปรับวุฒิและตำแหน่งขึ้นเป็นวิศวกร ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

 

กำหนดการรับสมัคร:

รับสมัครออนไลน์ 6 – 17 มกราคม 2563

สอบข้อเขียน 8 มีนาคม 2563

 

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดตามรายละเอียดคุณสบัติผู้สมัครและประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ที่มา:  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ