สมัครได้แล้ววันนี้!! PEC-G 2019 ทุนเรียนต่อป.ตรี จากรัฐบาลบราซิล

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับสมัครทุนนี้

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dce.mre.gov.br

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ