ฟิลิปปินส์เคาะ! กฎหมายใหม่ให้นักเรียนต้องปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 ต้น ก่อนสำเร็จการศึกษา

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติได้รับความสนใจจากผู้คนในหลายแวดวงอย่างมากในยุคนี้

ล่าสุด ประเทศฟิลิปปินส์พึ่งเคาะให้กฎหมายใหม่ผ่านมติ โดยกฎหมายข้อใหม่ที่พึ่งได้รับการอนุมัตินี้ คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้

 

ตามกฎหมายใหม่ของฟิลิปปินส์ นักเรียนทุกคนต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อย 10 ต้นก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งคาดว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งต่อธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังความคิดที่ว่าทุกประเทศในโลกควรจะอยู่ด้วยจิตสำนึกที่ห่วงใยธรรมชาติ

 

หากเป็นไปตามคาด หลังจากประกาศใช้กฎหมายใหม่นี้ จะทำให้ในประเทศฟิลิปปินส์มีต้นใหม่ปลูกใหม่มากถึง 525 พันล้านต้น ถ้าหากกฎหมายได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

มีนักเรียนมากกว่า 12 ล้านคนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และเกือบ 5 ล้านคนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย รวมถึงนักเรียกอีกเกือบ 500,000 คนที่สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยในแต่ละปี การริเริ่มนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีต้นไม้ใหม่อย่างน้อย 175 ล้านต้นในแต่ละปี ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วอายุคน จะมีต้นไม้ใหม่ไม่น้อยกว่า 525 พันล้าน ที่ถูกปลูกพร้อมแนวคิดใหม่ภายใต้ความคิดริเริ่มนี้ Gary Alejano หัวหน้าผู้ออกกฎหมายกล่าว

“แม้ว่าต้นไม้จะมีอัตราการรอดชีวิตเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ แต่นั่นก็หมายความว่า จะมีต้นไม้อีก 525 ล้านต้นให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลิน เมื่อพวกเขาเติบโตและต้องรับภาระความเป็นผู้นำในอนาคต”

 

ไม่แน่ว่าด้วยมาตรการนี้ จะทำให้อนาคตฟิลิปปินส์กลายเป็นเมืองสีเขียวอีกหนึ่งแห่งของโลก :)

 

ที่มา: noonecares

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ