เรียนรู้ 5 คำ Phrasal Verb ที่เจอบ่อย ในข้อสอบ TOEFL เพื่อคะแนนที่ดีขึ้นของเราเถอะ!!

Phrasal Verb คือ คำกริยาวลีที่ถูกใช้ใน TOEFL  คำกริยาวลีส่วนใหญ่มีคำจำกัดความหลายคำ แต่ TOEFL อาจใช้เฉพาะความหมายที่เป็นทางการและวิชาการมากที่สุดของคำใดก็ได้

 

1.Turn out –  กลายมาเป็น, ออกมาเป็น, ปรากฎว่า

ตัวอย่างประโยค –  It turned out that the incomplete grade on my transcript was a mistake.

ความหมาย ปรากฏว่าเกรดที่ไม่สมบูรณ์ในใบแสดงผลการเรียนของฉันนั้น มันคือสิ่งที่ผิดพลาด

 

 2. Take on –  คือการเริ่มต้นว่าจ้าง, เริ่มงาน, เริ่มได้รับความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยค –  Sometimes businesses take on too many assets or too many employees.

ความหมาย – ในบางครั้งเริ่มต้นธุรกิจใช้สินทรัพย์มากเกินไปหรือพนักงานมากเกินไป

 

ตัวอย่างประโยค : Mozart took on composing his new sonata with great enthusiasm.

ความหมายโมสาร์ทเริ่มต้นแต่งบทเพลงเปียโนใหม่ของเขาด้วยความกระตือรือร้น

 

3. Give up –  ยอมแพ้, ละทิ้งความหวัง

ตัวอย่างประโยค – The ancient city state was under siege for months before they gave up and let the invading army in.

ความหมาย – เมืองโบราณถูกล้อมอยู่หลายเดือน ก่อนที่พวกเขาจะยอมแพ้และปล่อยให้กองทัพผู้บุกรุกเข้ามา

 

ตัวอย่างประโยค – I’m going to give up playing for the college basketball team. I don’t have enough time for my studies.

ความหมาย – ฉันยอมแพ้การแข่งขันบาสเก็ตบอลของโรงเรียน ฉันไม่มีเวลามากพอสำหรับการเรียนหนังสือ

 

4. Get up – ตื่น , การรวบรวมบางอย่างสำหรับงานหรือโครงงาน

ตัวอย่างประโยค – I got up late this morning because my alarm clock wouldn’t go of.

ความหมาย – เช้านี้ฉันตื่นสายเพราะนาฬิกาปลุกไม่ทำงาน

 

ตัวอย่างประโยค : There is a field trip to Paris available every fall, but many students have trouble getting up the money they need to pay the travel and study fees.

ความหมาย – มีการทัศนศึกษาไปปารีสทุกฤดูใบไม้ร่วง แต่นักเรียนหลายคนมีปัญหาในการรวบรวมเงินมาเพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

5. Look up –  ค้นหาข้อมูลหรือบุคคล

ตัวอย่างประโยค – Now if you simply look up the meaning of entropy in a dictionary, you may not get the full scientific definition.

ความหมาย – ตอนนี้ถ้าคุณค้นหาความหมายของคำว่า entropy ในพจนานุกรม คุณอาจไม่ได้รับคำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ

 

ตัวอย่างประโยค – The website says your professor keeps his office hours in this building, and he’s here right now. Why don’t you look him up and ask him for next semester’s class schedule?

ความหมาย – เว็บไซต์กล่าวว่าศาสตราจารย์ของคุณทำงานในอาคารนี้ และเขาก็อยู่ที่นี่ในขณะนี้ ทำไมคุณถึงไม่ตามหาเขาและขอให้จัดตารางการเรียนในภาคเรียนถัดไปล่ะ?

 

คำกริยาวลีเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในเนื้อหา TOEFL เรามักจะได้ยินคำกริยาวลีในบทสนทนา เนื่องจากคำกริยาวลีมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษนอกระบบ แม้ว่าคำศัพท์จะไม่ค่อยมีอยู่ในการเขียนเชิงวิชาการอย่างเป็นทางการ แต่เราจะเห็นได้ใน TOEFL เป็นครั้งคราว

ที่มา: blog.abaenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ