ชวนเด็กภาคเหนือร่วม “บ่มเพาะ…นักจัดการเกษตรรุ่นใหม่ฯ” ค่ายฟรีจาก PIM OPH88

เกษตรยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องล้าสมัครและเชยอีกต่อไป...

April 4, 2019 2 Mins Read
32 Views