วิทยาลัยทหารตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าเรียน ทั้งหมดรวม 70 อัตรา

โอกาสสำหรับคนที่อยากเป็นพยาบาลมาถึงแล้ว ตอนนี้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับทั้งหมด 70 อัตราเลยทีเดียว

 

 

จำนวนที่รับสมัคร:

– บุคคลทั่วไป ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 56 อัตรา (ทุนส่วนตัว)

– โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 14 อัตรา (ทุนส่วนตัว)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ

– มีผลทดสอบ GAT, PAT1 และ PAT2

– มีส่วนสูงอย่างน้อย 155 ซม. และน้ำหนักอย่างน้อย 45 กก.

*หมายเหตุ: เป็นนักเรียนทุนส่วนตัว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

 

ระดับการศึกษา:

กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต

 

การสนับสนุน:

– นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ไม่มีทุนทรัย์ มีสิทธิ์ที่จะได้รับพิจารณาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตามที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นสมควร

– นักศึกษามีสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

 

ปิดรับสมัคร:

20 มีนาคม 2020

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

– โทร 022-076290

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ