มาดูกันซิว่า ‘อึ’ แบบต่างๆ ของเราบอกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพว่าอย่างไรบ้าง!?

  นอกจากการขับถ่ายจะเป็นการระบายของเสียออกจากร่างกายแล้ว...