ทุนป.โท DAAD EPOS วิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงาน ณ ประเทศเยอรมนีเปิดรับสมัครแล้ว!!

ทุนปริญญาโท DAAD EPOS วิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 ปี มีโปรแกรมน่าสนใจ 2 โปรแกรมได้แก่ Energy and Environmental Management in Developing Countries และ Postgraduate Programme Renewable Energy

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 ปี มีโปรแกรมน่าสนใจ 2 โปรแกรมได้แก่

1. Energy and Environmental Management in Developing Countries ณ University Flensburg อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

2. Postgraduate Programme Renewable Energy ณ University Oldenburg อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.daad.or.th/EPOS

 

วิธีการสมัคร:

1. Energy and Environmental Management in Developing Countries, University Flensburg https://bit.ly/31dq2Uy

2. Postgraduate Programme Renewable Energy, University Oldenburg https://uol.de/en/ppre/

 

ปิดรับสมัคร:

1. Energy and Environmental Management in Developing Countries, University Flensburg ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2562

2. Postgraduate Programme Renewable Energy, University Oldenburg ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://uol.de/en/ppre/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ