ทุน President’s Excellence Awards เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA มูลค่าสูงสุด 576,800 บาท

Sacred Heart University ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา มีกว่า 80 หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทำให้ในแต่ละปีมีนโยบายที่จะให้การสนุนนักศึกษาที่ให้ความสนใจลงทะเบียนกับทางสถาบัน

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจอยากเริ่มการผจญภัยในต่างแดนฐานะนักเรียนต่างชาติ ทาง Sacred Heart University จึงได้จัดทุนการศึกษา President’s Excellence Awards ที่จะช่วยสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ทุนนี้เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022 มูลค่าสูงสุดถึง 576,800 บาท

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Sacred Heart University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : เงินสนับสนุน 8,500 – 17,500 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 280,000 – 576,800 บาท) เพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เลือกลงทะเบียน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทั่วโลก

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน

– คณะกรรมการจะพิจารณามอบทุนโดยคำนึงถึงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอันดับชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละคน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธันวาคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

President’s Excellence Awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ