“Press Tour 2018: The Future of Work” ทุนศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมประเทศเยอรมนี

The German Academic Exchange Service (DAAD) เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครชิงทุน “Press Tour 2018: The Future of Work” เป็นทุนศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมประเทศเยอรมนี สำหรับผู้ทำงานในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (print) สื่อออนไลน์ (online) สื่อกระจายภาพ และเสียง (broadcast media)

เพื่อเยี่ยมชมสถาบันต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัย และนักพัฒนาสื่อในประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 -26 ตุลาคม 2561

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนที่ได้รับจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเดินทางไป-กลับประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทางภายในประเทศเยอรมันระหว่างศึกษาดูงาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมประเทศเยอรมนี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านสื่อต่างๆ ที่ระบุข้างต้นอย่างน้อย 3 ปี (สามารถเป็น freelance ได้)

-มีความรู้ความสนใจเฉพาะทางในด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา หรือเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่ ssl.daad.de/limesurvey/612589/lang-en

 

ปิดรับสมัคร:

21 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.research-in-germany.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ