พาชม ‘พรีเพียต’ เมืองร้างจากเหตุการณ์เชอร์โนบิล จนถึงวันนี้ยังมีแต่ความรกร้าง…

เหตุการณ์จากการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนึงในประวัติศาสตร์โลก โศกนาฎกรรมเชอร์โนบิล (Chernobyl disaster) ได้เกิดขึ้นในเมืองพริเพียต(Pripyat) ในสมัยสหภาพโซเวียต ซึ่งปัจจุบันคือในประเทศยูเครน

 

ผลการทบจากการระเบิดครั้งนี้ ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และสารกัมมันตรังสีก็แพร่กระจายทั่วเมืองและบริเวณใกล้เคียงทุกพื้นที่ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต้องตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานของตัวเอง แล้วปล่อยให้เมืองพริเพียตกลายเป็นเมืองร้าง เป็นเวลานาน 29 ปีแล้วจนถึงปัจจุบัน

เพื่อนๆลองไปชมสภาพล่าสุดของเมืองพริเพียตกันครับ

 

911678-img.rfxlhn.0p (Copy)

.

911678-img.rfxlhn.2p (Copy)

.

911678-img.rfxlhn.3p (Copy)

.

911678-img.rfxlho.5p (Copy)

.

911678-img.rfxlho.6p (Copy)

.

911678-img.rfxlho.7p (Copy)

.

911678-img.rfxlho.8p (Copy)

.

911678-img.rfxlho.9p (Copy)

.

911678-img.rfxlho.11p (Copy)

.

911678-img.rfxlho.12p (Copy)

.

911678-img.rfxlhp.13p (Copy)

.

911678-img.rfxlhp.15p (Copy)

.

911678-img.rfxlhp.17p (Copy)

.

911678-img.rfxlhq.22p (Copy)

.

911678-img.rfxlhq.25p (Copy)

.

911678-img.rfxlik.4p (Copy)

.

911678-img.rfxlik.5p (Copy)

 

 

ถือเป็นอีกโศกนาฏกรรมที่สะท้อนผลกระทบของเทคดนโลยีที่อาจทำลายชีวิตหรือสังคมของมนุษย์ได้ถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวัง เปลี่ยนจากเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนให้กลายเป็นพื้นที่ไม่มีใครอยากเข้าไปย่างกราย

Source: Postjung

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ