Qatar Airways เปิดรับสมัครลูกเรือก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น

  เรื่องราวต่อไปขอเอาใจสาวๆ ด้วยข่าวคราวการรับลูกเรือเพิ่มเติมจ้า...