กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 15 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 อัตรา

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

1. ตำแหน่ง ช่างยนต์ จำนวน 9 อัตรา (เพศชาย)

2. ตำแหน่ง ช่างยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)

3. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย)

4. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

เปิดรับสมัคร ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 20 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ