QS Stars ระบบใหม่ที่จะใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

QS เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2011 โดยมีรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของดาวระดับต่างๆ (QS Stars)

ในเบื้องต้นยังอยู่ในระยะของการทดลองประเมินผลอยู่ ซึ่งระดับของ QS Stars นั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับ ซึ่งวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน

โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วยดาวนี้ มีการประเมิณจาก 8 เกณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของการวิจัย การสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงานบัณฑิต โครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจในการสอนและความเป็นสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ดวงดาวแทนการประเมินผล ดังนี้

มหาวิทยาลัย 1 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 1 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของตนเอง และในหลายกรณีมาจากสถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการจัดตั้งขึ้นในเวลาประมาณ 20 ปี และถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัย 2 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 2 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชื่อเสียงและงานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึงในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย 3 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 3 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง

มหาวิทยาลัย 4 ดาว
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและคณาจารย์

มหาวิทยาลัย 5 ดาว

มหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 5 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในเรื่องของความกว้างขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับระดับสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ