9 เคล็ดลับดีๆ ที่จะทำให้คุณอ่านและเรียนสิ่งต่างๆ ได้รู้เรื่อง แถมยังสามารถจดจำได้ในระยะเวลานาน!!

  คำถามที่ว่า อ่านอย่างไรให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีในระยะเวลานานๆ...