ทุน QuTech TU Delft เรียนต่อปริญญาโทที่เนเธอร์แลนด์ มูลค่าสูงสุด 714,600 บาท

QuTech เป็นสถาบันวิจัยสำหรับสายคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ได้รับการยกย่อง อยู่ในเครือ Delft University of Technology (TU Delft) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาต้นแบบที่ปรับขนาดได้ของคอมพิวเตอร์ควอนตัมและอินเทอร์เน็ตควอนตัมเพื่อก้าวเข้าสู่โลกอนาคต

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีความโดดเด่นจะเป็นผู้ได้รับทุน QuTech TU Delft เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : QuTech TU Delft

สาขาที่กำหนด : วิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

มูลค่าการศึกษา : เงินสนับสนุน 2,083 – 18,750 ยูโรต่อปี (ประมาณ 79,300 – 714,600 บาท) สำหรับค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโท

จำนวนทุนการศึกษา : 6 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– รับสมัครนักเรียนจากทุกประเทศ ทั้งในและนอกสหภาพยุโรป

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนใน QuTech

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– IELTS : 6.5

– TOEFL IBT : 90

– CAE : 180

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

QuTech TU Delft international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ