ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรีกว่า 4 ปีที่ Ramapo College สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษาของ Ramapo College เป็นทุนการศึกษาแบบ merit-based โดยจะพิจารณามอบให้กับนักเรียนที่มีผลสำเร็จทางวิชาการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับใครที่สนใจเข้าศึกษาต่อในฤดูใบไม้ร่วง 2021 ต้องสมัครเลย!! รางวัลทุนการศึกษาจะจ่ายเป็นจำนวนเงินต่างๆ ในระยะเวลาสี่ปี โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนต้องรักษาจำนวนหน่วยกิต เกรดเฉลี่ย และสถานะทางสังคมที่ดี ข้อมูลเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ที่ Ramapo College

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5 หรือเทียบเท่า

– มีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และผลสอบ GSE ตามที่ทางทุนกำหนด

– ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา

– มีทักษะความสำเร็จส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยม

– มีแรงจูงใจสูง มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานได้อย่างอิสระ มีแบบแผน และมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ / หรือผลการทดสอบ GSE

– แสดงหลักฐานวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ramapo

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ