ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

กลุ่มสาขาการนำเสนอ:

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. การบริหารจัดการการท่อเงที่ยวเชิงอนุรักษ์

4. การศึกษา

5. นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code ที่ j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ