ช่างภาพถ่ายรูปของ “กลุ่มคนป่วยในโรคหายาก” เพื่อกระตุ้นให้คนอื่นๆ เข้าใจมากขึ้น

โรคส่วนใหญ่ที่พบเจอ อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะอธิบายให้คนอื่นๆ...

July 9, 2018 4 Mins Read
29 Views