RECO Young Designer Competition 2020 เฟ้นหานักออกแบบอิสระ!!

หากคุณมั่นใจว่ามีไอเดียท่ทั้งเจ๋งและสร้างสรรค์ไม่แพ้ใคร รอคอยแค่โอกาสได้แสดงออกให้ทั้งโลกได้รับรู้ในฝีมือสุดแกร่งของสายงานนักออกแบบ นี่คือเวทีการประกวดที่เราคัดมาเพื่อคุณ!!

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระอายุ 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก “RECO Young Designer Competition 2020” หัวข้อ “REVIVE: Start from Street” ชิงเงินรางวัล พร้อมรางวัลพิเศษอื่นๆ

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ ที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี

 

เงื่อนไขการผลิตผลงาน:

– ผลงานการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design Collection)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยเสื้อผ้า 3 ชุด ภายใต้แนวความคิด REVIVE

– หนึ่งผลงานประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่ 1 ชุดที่สะท้อนแนวคิดหลัก (concept design) และอีก 2 ชุด ที่พัฒนาต่อยอดให้สวมใส่ง่ายได้จริงในชีวิตประจำวัน

– ผลงานจะต้องผลิตโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ สามารถใส่ได้จริงและเป็นเสื้อผ้าที่สามารถวางขายได้จริงในท้องตลาด

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใด

 

วัสดุที่ใช้ผลิต:

– ผลงานออกแบบจะต้องใช้วัสดุ PET รีไซเคิล หรือ โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอย่างน้อย 60% ของวัสดุที่ใช้ผลิตผลงานทั้งหมด

– RECO สนับสนุนการใช้วัสดุที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อผลิตผลงานได้โดยไม่มีข้อบังคับ

– โครงการฯ จะจัดเตรียมผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส และผ้าที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต ให้ผู้เข้าแข่งขันเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตผลงาน

รายละเอียดการสมัครโครงการ RECO:

– ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน)

– ผลงานออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษ A3 (Mood Board) และ/หรือ ในรูปแบบไฟล์ (soft file) โดยร่างแบบผลงานพร้อมลงสี (แบบดังกล่าวต้องสามารถนาไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นาเสนอ) ติดผลงานของคุณลงบน PP บอร์ด เว้นระยะจากขอบ 1 นิ้ว โดยระบุชื่อผลงาน วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงาน แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

– ติดใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงบนอีกด้านของบอร์ด ห้ามทำเครื่องหมาย หรือเซ็นชื่อลงบนแบบ

– เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว และสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน

 

การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ:

นักออกแบบจะต้องส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท โซล เอ็ม.ไอ.ซี.อี.กรุ๊ป จากัด (สำนักงานใหญ่)
573 ถ.พระรามเก้า ซอย 51 ถนนเสรี 6
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วงเล็บมุมซอง “(RECO 2020)”

– เอกสารจะต้องส่งก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

– ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ บริษัท โซล เอ็ม.ไอ.ซี.อี.กรุ๊ป จำกัด (สานักงานใหญ่) (ตามที่อยู่ด้านบน) ตั้งแต่เวลา 9:30-17:00 วันจันทร์-ศุกร์ ภายในวันที่กำหนด

– ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 093-249-3546 หรือส่งอีเมล์มาที่ email: [email protected]

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ประกาศรายชื่อทางสื่อออนไลน์ของโครงการ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

– กิจกรรม Workshop และ นำเสนอผลงานครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

– นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2563

– นำเสนอผลงานครั้งที่ 3 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

– ลองชุดกับนางแบบ (Fitting Day) วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

– แสดงผลงานรอบสุดท้ายในงานประกาศผล วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงาน:

สูงสุด 20,000 บาท ต่อทีม*

*สำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

*งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลรางวัลและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด

*ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

 

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสินผลงาน:

– 25% การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

– 25% ความคิดริเริ่มและการปรับใช้วัสดุอย่างมีนวัตกรรม

– 25% การใช้งานได้จริงของงานออกแบบ

– 25% ความสวยงามและความสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

– รางวัลพิเศษอื่นๆ

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/recoyoungdesigner

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ