สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา (โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://oag.job.thai.com/

 

ปิดรับสมัคร:

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: https://oag.job.thai.com/

ไฟล์ประกาศรับสมัคร file.job.thai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ