ทุนสนับสนุนนักข่าว เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่นิวยอร์กซิตี้

Reham Al-Farra Memorial Journalism Fellowship คือทุนสำหรับนักข่าววัยหนุ่มสาวที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ณ ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition economies) ซึ่งจะพานักข่าวที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ไปยังนิวยอร์ก เพื่อเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

โดยจะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์กซิตี้ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2018

 

 

มูลค่าทุน:

ทุนครอบคลุมค่าเดินทางไปยังนิวยอร์ก และค่าครองชีพรายวัน ครอบคลุมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักข่าวที่ปฏิบัตงานแบบเต็มเวลา

-อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี

-ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูด และการเขียน

-มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ควรหมดอายุอย่างน้อยในเดือนเมษายน ปี 2019

-อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition economies)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

7 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

outreach.un.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ