ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Research and Development for Community among the Disruptive Environment)”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป

 

 

กำหนดการ:

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถส่งบทความฉบับเต็ม (Call for Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มกราคม 2563 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ