ชวนร่วมประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ถึงเวลาเปลี่ยนงานวิจัยธรรมดาให้กลายเป็นผลงานสร้างชื่อ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา นักวิจัย หรือครูอาจารย์ในทุกระดับการศึกษา ก็ล่วนเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ได้!!

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) และประกวดผลงานวิจัย (Research and Innovation) ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา

 

กติกาการสมัคร:

– ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย และ/หรือ แบบฟอร์มเสนอผลงานวิจัยได้ที่ www.git.or.th พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

– จัดส่งเอกสารใบสมัครและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย และ/หรือ ผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ อย่างละ 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล (ถ้ามี) มาที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

 

กำหนดระยะเวลา:

– สมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

– งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ประจำปี 2562 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019) วันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี

 

รางวัลการประกวด:

การประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (Research Innovation)

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า (รางวัลละ) 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

*หมายเหตุ : ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัย และ/หรือ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล จะได้รับการสนับสนุนสิทธิในการยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการต่อยอดผลงานวิจัยต่อไป

 

ติดต่อสอบถาม:

– ส่วนงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140,140/1-3,140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

– โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 452 ถึง 454

– Email: RD@git.or.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ