แปลงภาพขาวดำอายุ 100 กว่าปี ให้มีชีวิตอีกครั้ง สะท้อนการใช้แรงงานเด็กอเมริกันสมัยก่อน!!

Tom Marshall ได้ทำการปรับเปลี่ยนภาพถ่ายขาวดำที่มีอายุกว่า 100 ปี...

February 3, 2018 5 Mins Read
33 Views