9 ทักษะที่ควรมี และใส่ลงไป เพื่อให้ Resume ของคุณเพื่อให้โดดเด่นและเตะตานายจ้าง!!

สำหรับการสมัครงานนั้น Resume ก็เป็นอะไรที่สำคัญมาก...