Rome Scholarship จาก University of Kent ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 ปอนด์ เรียนต่อที่ UK

  ทุนการศึกษาต่อไปเป็นทุนการศึกษาจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...