กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 103 อัตรา 2-13 กันยายน 62

กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 103 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน

– อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท และรับเงินเพิ่มฯ 1,310 บาท

 

คุณวุฒิผู้สมัคร:

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติ:

– เพศหญิง อายุ 18-35ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนัก40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม

– สัญชาติไทย

 

การรับสมัครสอบ:

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม. ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการทุกวัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ