ทุนวิจัยด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น มูลค่า 972,000 บาท ณ สถาบันวิจัยในนอริช ประเทศอังกฤษ

Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures สถาบันวิจัยในนอริช ประเทศอังกฤษ จัดมอบทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาที่มาจากอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป

ทุน Robert and Lisa Sainsbury Fellowships จัดตั้งขึ้นในปี 2000 ผ่านการระดมทุนจาก Lord Sainsbury แห่ง Turville ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับหลักสูตรการศึกษาของญี่ปุ่นในเอเชีย แคนาดา ยุโรป โอเชียเนีย และสหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £23,500 (ประมาณ 972,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเพื่อดำเนินการวิจัยที่สถาบัน Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สถาบันมีการมอบทุนการศึกษาหลายทุนในระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีให้กับนักวิชาการที่ได้รับปริญญาเอกในสาขาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

-ถือสัญชาติในประเทศที่กำหนด

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ตัวอย่างการเขียน (ตัวอย่างบทความตีพิมพ์ เป็นต้น)

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งแบบฟอร์มพร้อมด้วยเอกสารข้างต้นไปยังอีเมล sisjac@sainsbury-institute.org

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sainsbury-institute

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ