Scholar ชวนชิม ep. 3!! 20 เมนูแดนอาทิตอุทัยที่ชีวิตนี้ต้องลองกันสักครั้ง…

มาพบกับภาคต่อของ Scholar ชวนชิม!! กันได้เลย และสำหรับวันนี้ ScholarShip.in.th...