Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย

Central Queensland University เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งจากประเทศออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ สำหรับทุน CQUniCares Mary Carroll Scholarships ทุนการศึกษานี้เปิดรับผู้สมัครที่มีความสนใจในกปริญญาตรีด้านศึกษาศาสตร์ (เด็กปฐมวัย) ที่ประเทศออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มากกว่า $15,000 (ประมาณ 491,000 บาท) จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (เด็กปฐมวัย) สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กำลังเข้าเรียนในปีแรกของภาคการศึกษา เทอม 1 ปี 2018

-กำลังจะเข้าเรียนปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ที่สถาบันดังกล่าว

-ลงทะเบียนเรียนที่ CQUniversity ในเทอม 1 ปี 2018

-ไม่เป็นผู้รับการศึกษาจากผู้บริจาครายอื่น

 

วิธีการสมัคร:

-ศึกษาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่จำเป็น

-ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและส่งที่ Student Life and Wellbeing Centre ภายในเวลา 17.00 น. ในวันปิดรับสมัคร

-กรอกใบสมัครแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาออนไลน์

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

12 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cqu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ