เชิญชวนนักเรียนม.ปลายร่วมประกวด Essay ชิงโอกาสแลกเปลี่ยนที่เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดการเขียนเรียงความ (Essay) หัวข้อ “What is the primary issue facing society today and what can we do to effect positive change in this area?” ความยาว 750 คำ ภายใต้โครงการ “The Reach Cambridge scholarship essay competition”

นักเรียนที่ผลงานได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

 

รางวัล:

ทุนเต็มจำนวน

ทุนเต็มจำนวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

– ภาคฤดูร้อน: 3 ทุน

– ภาคฤดูใบไม้ผลิ: 6 ทุน

ทุนสนับสนุนบางส่วน

ทุนสนับสนุน 50% เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงภาคฤดูร้อนหรือภาคฤดูใบไม้ผลิ

หมายเหตุ

ทุนที่สนับสนุนไม่ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. มีอายุระหว่าง 15-17 ปี (ภายใน 17 พฤศจิกายน 2019)

 

วิธีการสมัคร:

อ่านขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.reachcambridge.com

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤศจิกายน 2019 (23:00 GMT)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.reachcambridge.com หรือสอบถามได้ที่อีเมล scholarship@reachcambridge.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ