SOAS University มอบทุนป.โท เต็มรูปแบบ เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ในปี 2018

SOAS University แห่งลอนดอน เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประเพณีดั้งเดิมในการมอบทุนการศึกษาจำนวนมากแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราๆ นั่นเอง

โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ยิ่งไปว่านั้น Felix Scholarship ยังครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบ ค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินตอนกลับบ้าน

รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา Felix scholarship ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบ ค่าครองชีพ (£15,560 ในปี 2017-18 (ประมาณ 597,000 บาท)) และค่าตั๋วเครื่องบินบินกลับ

ทุนการศึกษา Masters scholarship นี้ร่วมกับ International Students House ซึ่งให้บริการที่พักฟรีและอาหารเช้า ค่าที่พักจะถูกหักออกจากค่าครองชีพที่ได้จาก 15,560 ปอนด์

จำนวน 1 ทุนทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร Taught Masters programme (เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับวิธีการสอน การทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์) เข้าเรียนแบบเต็มเวลาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

สาขาวิชาใดก็ได้ในหลักสูตร Taught Masters programme

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา (หนึ่งในนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย) และปัจจุบันไม่ได้อาศัยหรือเรียนอยู่ที่ประเทศอื่น

-ก่อนหน้านี้หนึ่งปีต้องไม่เคยเรียนอยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตน

-มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

-ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

-เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมาปฏิบัติงานยังประเทศของตน

-ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ก่อนวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ในเวลา 17.00 ตามเวลาสหราชอาณาจักร

-ผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษาที่ SOAS ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มิถุนายน 2018

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนทื่1 : สมัครเข้าเรียนหลกสูตร

ส่งใบสมัครออนไลน์ โดยสมัครได้ ที่นี่ ซึ่งใบสมัครที่สมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบไปด้วย

-ใบรับรองผลการศึกษา (transcripts)

-คำอธิบายเกี่ยวกับระบบการให้คะแนนในระดับใดก็ตามที่ได้รับจากนอกสหราชอาณาจักร

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-CV

-หนังสือแนะนำตัว (personal statement)

ขั้นตอนที่ 2 : สมัครทุนการศึกษา

ให้สมัครทุนการศึกษานี้ผ่านทางช่องทางการสมัครออนไลน์ Felix Non-Indian Scholarship กรุณาส่งภายในเวลา 17:00 น. (เวลาท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร) ในวันที่ 29 มกราคม 2018

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

29 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.soas.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ