ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้าน Korean Studies ที่ประเทศเกาหลีใต้

Scholarship for Graduate Studies คือทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการสนับสนุนโดย Korea Foundation ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย / สถาบันในประเทศเกาหลีใต้ในสาขา Korean Studies

โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษากว่า 150 ทุนต่อปี รับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลกเลยล่ะ! มาดูรายละเอียดกัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขา Korea ทั้งในด้าน humanities, social sciences, culture และ arts

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้

– ผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองชาวเกาหลีใต้

– ผู้สมัครขอรับทุนต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิหรือสถาบันอื่นๆ จากประเทศเกาหลีใต้

– ไม่จำกัดอายุ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Report

– Research Topic

– Research Proposal

– Reference Letters

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านมหาวิทยาลัย / สถาบันที่ได้ลงนามกับ Korea Foundation

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

en.kf.or.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ