ทุนปริญญาโท หลากหลายสาขาวิชา เรียนต่อ University of Lleida ประเทศสเปน

University of Lleida มหาวิทยาลัยในสเปน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลายสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลัก คือการศึกษาของนักเรียน มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงด้วยบริการที่มีคุณภาพ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในสังคมของมหาวิทยาลัย UdL และสนุกกับกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษาประกอบด้วยค่าลงทะเบียน ภาษี การประกันโรงเรียน และเงินสนับสนุนจำนวน 2.000 ยูโรสำหรับที่พักและการดำรงชีวิต (ประมาณ 77,000 บาท)

-The International Relations Unit จะดูแลการชำระเงิน การลงทะเบียน และภาษี การจ่ายเงินค่าที่พักและค่าครองชีพจะทำผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารในสองครั้ง

-การจ่ายเงินครั้งแรก 1,000 ยูโรเมื่อเริ่มเข้าพัก การชำระเงินครั้งที่สอง 1,000 ยูโรในตอนต้นของภาคการศึกษาที่สอง (ประมาณ 38,000 บาท)

-ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าประกันสุขภาพ การเสียภาษีก่อนการลงทะเบียนเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีใบปริญญาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยภายนอกสเปน

-ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาโทอย่างเป็นทางการโดย UdL ในช่วงปี 2018-19

-ไม่เคยสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

-ไม่มีวุฒิปริญญาโทภาษาสเปน

-ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสเปน

-ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาในระหว่างวันที่สมัคร ทั้งทุนอื่นๆ หรือทุนจาก Udl

-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV ในรูปแบบ Europass format

-Cover letter

-หนังสือรับรองการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าในกรณีที่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาที่ขอ

-สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาอย่างเป็นทางการของประกาศนียบัตรวิทยาลัย

-หนังสือรับรองความสามารถทางภาษา

-สำเนา Transcript

หมายเหตุ นักเรียนที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป จำเป็นนำเสนอเอกสารทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง เอกสารที่ถูกต้องจะต้องลงทะเบียนที่ UdL

 

วิธีการสมัคร:

-นักเรียนจะต้องลงทะเบียนสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก่อนที่จะสมัครออนไลน์ ซึ่งแบบฟอร์มการสมัครสามารถแก้ไขได้หลายครั้ง แต่เมื่อกดส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.udl.cat

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ