ทุนม.ปลาย เต็มจำนวน (4 ทุน ) จากกระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวต ประจำปี 2019 – 2020

สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020 ให้กับนักเรียนไทยเป็นจำนวน 4 ทุน

โดยทุนการศึกษาดังกล่าว จะมอบให้กับสาขาศาสนศึกษา เป็นทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ

 

มูลค่าทุน:

ทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไปศึกษา ณ รัฐคูเวต บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศปีละ 1 ครั้ง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนค่าพาหนะระหว่างที่พักและสถานศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีสัญชาติไทย

– อายุ 13 – 15 ปี (โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

– สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

– ต้องเคยเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก หรือภาษาฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี

– ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

– มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ

– ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก

– ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน

– ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต

 

วิธีสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่ www.bic.moe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

หมดเขตสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเม

ใบสมัครขอรับทุน

รายละเอียดอื่นๆ

 

ที่มา: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ