11 ทุนปริญญาโทที่ดีที่สุดประจำ 2018 จากองค์กร และมหาวิทยาลัยในเยอรมนี

เยอมนีมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากมีหลักสูตรปริญญาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง นอกจากนี้บางหลักสูตรของปริญญาตรียังไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแทน และบางแห่งมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน

ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะของนักศึกษาต่างชาติไม่เพียงแต่ค่าเล่าเรียนเท่านั้นที่สำคัญ ยังมีค่าครองชีพ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าอาหาร และอื่นๆ ตามมาอีกเป็นพรวน โดยวันนี้เรามีทุนการศึกษาดีๆ จากเยอรมนีมาฝาก

 

 

1. ทุน DAAD

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service) หรือองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนี ถือว่าเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย DAAD มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา

 

Deutschlandstipendium

มีนักเรียนกว่า 22,500 คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการระดับชาตินี้ โดยมีที่มาจากความร่วมมือของรัฐบาลในเยอรมนี

ทุน Deutschlandstipendium เป็นทุนเรียนดีมอบให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง จ่ายเป็นเดือนละ 300 ยูโร (ประมาณ 11,300 บาท)

 

Friedrich Ebert Stiftung

สนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาชาวเยอรมัน และนักศึกษาต่างชาติที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และแสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ทุนสูงสุดเดือนละ 1,000 ยูโร (ประมาณ 37,700 บาท) ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

 

Heinrich Böll Foundation

ให้ทุนการศึกษาจำนวนมากแก่นักเรียนเยอรมัน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ลี้ภัย อย่างไรก็ตาม หลักๆ แล้วมูลนิธิให้ทุนแก่นักศึกษาที่วางแผนเรียนต่อด้านสเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education:STEM Education) และโดยเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่วางแผนเรียนต่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในเยอรมนี ซึ่งหนึ่งในข้อกำหนดที่สำคัญของทุนนี้คือต้องมีทักษะภาษาเยอรมัน (CEFR ระดับ 2) แม้ว่านักศึกษาจะสมัครเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม

 

Bayer Foundations

ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศเยอรมัน และต่างประเทศ เพื่อเรียนต่อหรือทำโครงการวิจัย โดยมีข้อกำหนดคือต้องมีผลการเรียนที่ดีมาก และมีโปรเจคที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม

 

ทุนการศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยเยอรมัน

Hamburg University of Applied Sciences ทุนปริญญาโท มูลค่าประมาณ 400 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 15,000 บาท)

Leipzig Graduate School of Management มีโปรแกรมช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร MSc

ESMT MBA

Ulm University

RWTH Aachen

 

ที่มา: mastersportal

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ