วิทย์เพื่อชีวิต : คอร์สออนไลน์ที่จะทำให้คุณเข้าใจวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ผ่านชีวิตประจำวัน

สำหรับบางคน วิทยาศาสตร์คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ แต่สำหรับหลายๆ คน วิทยาศาสตร์กลับเป็นยาขมที่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนเข้าใจได้เสียที

เพราะเข้าใจว่าต้องมีวิธีดีๆ ที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายซ่อนอยู่ วันนี้เราจึงแนะนำคอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายผ่านสิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิต ไปดูกันเลย!

 

 

วิทย์เพื่อชีวิต (Science for Life) :

คอร์สเรียนบน Thai MOOC นี้จะนำเสนอถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานของหัวข้อในทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เช่น การใช้หน่วยที่มาของพลังงาน ยาและวัคซีนเพื่อสุขภาพ และการใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย สถิติ การออกแบบ และการสั่งงานด้วยเสียง

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถคำนวณการเปลี่ยนหน่วยได้อย่างถูกต้อง และอธิบายถึงความสำคัญของความแม่นยำในการวัด

– ผู้เรียนสามารถคำนวณพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเข้าใจถึงที่มาของพลังงานในปัจจุบันและอนาคต

– ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 30 นาที)

– ต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

คอร์สวิทย์เพื่อชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ