U. of Melbourne มอบทุนบัณฑิตศึกษา มูลค่า 312,000 บาท จำนวน 50-100 ทุน

University of Melbourne มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มีความยินดีมอบทุนการศึกษา Science Graduate International Scholarship สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ หรือเป็นผู้ที่อาศัยถาวรของออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียนเพียงครั้งเดียว มูลค่า $10,000 (ประมาณ 312,000 บาท)

-จำนวน 50 – 100 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

บัณฑิตศึกษา ในสาขา Environment and Natural Resources; Sciences and Mathematics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลีย

-เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษานักเรียนจะต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย 80% (เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น)

-วุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์คือ:

-Master of Biotechnology

-Master of Computational Biology

-Master of Environmental Science

-Master of Ecosystem Management and Conservation

-Master of Geography

-Master of Geoscience

-Master of Urban Horticulture

-Master of Science (Biosciences)

-Master of Science (Chemistry)

-Master of Science (Earth Sciences)

-Master of Science (Ecosystem Science)

-Master of Science (Mathematics and Statistics)

-Master of Science (Physics)

 

วิธีการสมัคร:

ไม่มีใบสมัครที่แยกต่างหากสำหรับทุนการศึกษานี้ นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.unimelb.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ