มูลนิธิ SCS มอบทุนป.โท เรียนต่อมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

มูลนิธิ SCS จัดมอบทุน Alfred Werner สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพโดดเด่น และมีความประสงค์เรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มูลค่า CHF 25,000 (ประมาณ 776,000 บาท)

-จำนวน 8-10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันพาร์ทเนอร์ที่จัดมอบทุน Alfred Werner เช่น มหาวิทยาลัยต่อไปนี้

-École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Institute of Chemical Sciences and Engineering ISIC

-Swiss Fédéral Institute of Technology Zurich (ETHZ), Departement Chemie und Angewandte Biowissenschaften

-The University of Basel, Department of Chemistry

-University of BerneUniversity of Fribourg, Department of Chemistry

-The University of Geneva, School of Chemistry and Biochemistry

-The University of Zurich, Department of Chemistry

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scs-foundation.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ