ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 (รุ่น 12) สำหรับนักเรียนอายุ 14-17 ปี

SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 (รุ่น 12) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม ศกนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุน SEA Full Grant ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท

– ทุน SEA Half Grant ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน

– ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน

– ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และแอฟริกาใต้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทยและมีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี

2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางประเทศไทยอย่างถูกต้อง

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

4. มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป

5. ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1(D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด

6. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีบุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี

7. เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ

8. สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้

9. ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2020

– ระเบียบการสอบชิงทุน SEA 2020 (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งหมด)

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้

– สมัครออนไลน์  Online  หรือ

– พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง และชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ จากนั้น จัดส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงิน ที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org

– ชำระค่าสมัครสอบ  200 บาท โดยโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น  บัญชีเลขที่ 407-9-077347

 

ปิดรับสมัคร:

20 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

seathailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ