เรียนฟรี! คอร์สออนไลน์ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน”

เพื่อปูทางให้น้องๆ วัยเรียนรวมถึงผู้ที่สนใจสามารถใช้เครื่องมือค้นคว้าได้อย่างถูกต้องและนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งยังสามารถอ้างอิงเอกสารได้ตามหลักวิชาการ

วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์เจ๋งๆ ที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี! บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้คุณได้ลงทะเบียนเรียนตามสะดวก ทุกที่ทุกเวลา!!

 

 

คำอธิบายรายวิชา:

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน (Searching information for research report)เป็นรายวิชาที่สอนในเรื่องของกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายและกำหนดความต้องการสารสนเทศ และกำหนดกลยุทธ์การค้นและเทคนิคการค้นสารสนเทศได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ในการค้นคว้าวิจัยได้อย่างเหมาะสม

– ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง

– ผู้เรียนสามารถอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 58 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบทและแบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) หลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ