ทุน SEED สำหรับแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิจัยในแคนาดา 200 ทุน ปิดรับสมัคร 5 มี.ค.นี้

โครงการทุนการศึกษา SEED สำหรับปีการศึกษา 2019-2020 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการทำวิจัยในแคนาดาที่ได้รับการสนับสนุนโดย Global Affairs Canada

ใครที่สนใจไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดา ต้องรีบสมัครโดยด่วนเพราะทุนนี้มีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 5 มีนาคม 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนประมาณ 200 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าวีซ่า ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตทำงาน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางในประเทศแคนาดา ค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการทำวิจัยในแคนาดาเป็นระยะเวลา 4-8 เดือนสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี ในส่วนของผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาจะได้โควต้าแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 4-6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้สมัครระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาจากประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ scholarships-bourses.gc.ca

 

ปิดรับสมัคร:

5 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

The mission of Canada to ASEAN หรือ scholarships-bourses.gc.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ