ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ระดับป.ตรี-ป.โท ที่ Seinajoki University ประเทศฟินแลนด์

Seinajoki University of Applied Sciences ที่ประเทศฟินแลนด์ มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 50% ของค่าเล่าเรียนรายปี

โดย Seinajoki University of Applied Sciences เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพในด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนา รวมถึงด้านวัตกรรม (RDI) ในฟินแลนด์ตะวันตก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุม 50% ของค่าเล่าเรียนรายปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-มีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 55 หน่วยกิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

-มีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต ในช่วงครึ่งปีแรกของหลักสูตรปริญญาโท

-ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางภาษาที่มหาวิทยาลัยทำการสอนอย่างเพียงพอ

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ปริญาตรี : 24 มกราคม 2561

ปริญญาโท : 28 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.seamk.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ