“เงินทองต้องวางแผน” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว!! กับคอร์สเรียนออนไลน์หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านระบบ SET e-Learning จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

คำอธิบายหลักสูตร:

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

 

วัตถุประสงค์:

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่สนใจวางแผนการเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่ง

 

ระดับเนื้อหา:

ระดับต้น (Beginner)

 

การรับวุฒิบัตร:

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

 

วิทยากร:

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

 

ระยะเวลารวม:

158 นาที

 

ค่าธรรมเนียม:

ฟรี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่ https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/182/info

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

elearning.set.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ