ไขข้อข้องใจ 7 ประเทศในยุโรปเหล่านี้เรียนฟรีหรือไม่ สำหรับคนงบน้อยแต่อยากเรียนต่อ!!

การเรียนต่อต่างประเทศดูจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆ คน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก หรือค่าครองชีพที่มีราคาแพง แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราได้เรียนฟรี หรือจ่ายสมทบเพียงบางส่วน ความฝันในการไปเรียนต่อก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

 

1. ประเทศตุรกี

เป็นหนึ่งในประเทศโซนยุโรปที่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเรียนฟรี เพียงแค่คุณเป็นคนที่มีศักยภาพก็สามารถได้รับการพิจารณา โดยส่วนมากจะวัดผลจาก GPA และจะมีเงินสนับสนุนมอบให้มูลค่า $500 (ประมาณ 16,000 บาท) และ $2,000 (ประมาณ 66,000 บาท) ต่อปี

 

2. ประเทศสโลวีเนีย

มหาวิทยาลัยในประเทศนี้เปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติทั่วโลก ปกตินักศึกษาจากโซนยุโรปไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเล่าเรียน รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษาก็จะได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเช่นกัน

 

3. ประเทศสโลวาเกีย

มหาวิทยาลัยในประเทศสโลวาเกียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่ข้อจำกัดก็มีอยู่ว่าถ้าเรียนไม่จบตามเวลาของหลักสูตร นักศึกษาต่างชาติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน $1,600 ต่อปี (ประมาณ 55,000 บาท)

 

4. ประเทศนอร์เวย์

มหาวิทยาลัยในทุกรัฐของประเทศนอร์เวย์ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษา แต่ก็มีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องจ่ายจำนวน $35 – $72 (ประมาณ 1,000-2,500 บาท) ต่อภาคเรียน หากนักศึกษาไม่จ่ายตามข้อตกลงก็จะไม่มีสิทธิ์สอบในมหาวิทยาลัย

 

5. ประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์อยู่ตอนเหนือของยุโรป เป็นประเทศที่นักศึกษาในเขต EU/EEA ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน แต่สำหรับนักศึกษานอกเขตพื้นที่จะต้องจ่ายเพียงค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น

 

6. ประเทศเดนมาร์ก

มหาวิทยาลัยในประเทศเดนมาร์กจะเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญา แต่ถ้านักศึกษาเข้าร่วมจากโครงการแลกเปลี่ยนภายในประเทศจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

7. ประเทศเอสโตเนีย

มหาวิทยาลัยภายในประเทศเอสโตเนียบางแห่งยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาจากต่างประเทศที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แต่ในส่วนของปริญญาเอกผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ทั้งนี้รายละเอียดค่าใช้จ่ายผู้สมัครจะต้องติดต่อสอบถามกับมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเรียนต่อด้วยตนเอง

 

ที่มา:  yorkfeed.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ