ประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัลรวม 225,000 บาท พร้อมโอกาสฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ!!

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 225,000 บาท โล่เกียรติยศสำหรับทีม ใบประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล และสิทธิ์ในการฝึกงานกับ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

 

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

– เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตพลังงานและการพึ่งพาพลังงาน ภายในประเทศได้ด้วยคนไทยเอง

– เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของนักบุกเบิกแหล่งพลังงานอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

– เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นๆที่สนใจให้ได้รับความรู้ประสบการณ์จริงเพื่อให้เป็นผลงานและอาจต่อยอดไปถึงโอกาสในการทำงานจริงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านการผลิตโฆษณาหรือภาพยนตร์

 

หัวข้อและโจทย์ในการประกวด

จัดทำภาพนิ่งและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายทำหรือผลิตภาพเคลื่อนไหว (Storyboard) หนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ” โดยให้มีช็อตภาพตามที่กำหนด จบด้วยโลโก้ ปตท.สผ. และสโลแกน “บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน”

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

– นิสิต นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา (สมาชิกภายในทีม ไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน)

– ศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับชั้นปี 2 เป็นต้นไป

– สมัครเป็นทีม ทีมละ 3- 5 คน

– ผู้สมัครรอบคัดเลือกต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาในรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา

 

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

กติกาการส่งผลงานในรอบคัดเลือก

– ศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ www.pttep.com/th และ www.facebook.com/pttepplc

– ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.pttepshortfilm.com

 

การส่งผลงานในรอบคัดเลือก

– สามารถส่ง Storyboard และเรื่องย่อในรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB โดย Storyboard จะต้องมีช็อตภาพตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด Storyboard จะต้องจบด้วย โลโก้ ปตท.สผ. และสโลแกน “บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน” (สามารถโหลดคลิปช็อตภาพที่กำหนด ไฟล์โลโก้ และสโลแกนได้ในเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com)

– ความยาวรวมทั้งเรื่องควรมีความยาวอย่างน้อย 2 นาที แต่ต้องไม่เกิน 3 นาที

– สามารถส่งไฟล์วีดิโอการนำเสนอ Storyboard เพื่อประกอบการพิจารณาใน MP4 โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB

– สามารถส่งผลงานได้ที่ www.pttepshortfilm.com ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น

การตัดสินผลงานในรอบคัดเลือก

– คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และคณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผลงาน Storyboard ที่ถูกต้องตามกติกาและเกณฑ์การตัดสินเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นจำนวน 8 ทีม ทีมงานจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 8 ทีม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ผ่านทาง www.pttep.com/th, www.facebook.com/pttepplc และ www.pttepshortfilm.com

– ทีมที่ผ่านเข้ารอบฯ จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ โดยสมาชิกทุกคนทั้ง 8 ทีม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

– 6 ส.ค. 2561 เปิดรับสมัคร และรับผลงานรอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com

– 15 ก.ย. 2561 ปิดรับผลงานรอบคัดเลือก

– 20 ก.ย. 2561 ประกาศผล 8 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผ่าน PTTEP Facebook / Website

– 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้กำกับชื่อดัง

– 15 พ.ย. 2561 ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ ผ่านเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com

– 17 พ.ย. 2561 เผยแพร่ผลงานทาง Line TV, PTTEP Facebook Page, YouTube พร้อมเปิดโหวต ชิงรางวัล Popular Vote เฉพาะช่องทาง YouTube Channel PTTEP

– 28 พ.ย. 2561 ปิดรับผล Popular Vote

– 29 พ.ย. 2561 งานประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

*หมายเหตุ : การเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์ ผลงานภาพยนตร์สั้นของทั้ง 8 ทีม จะเผยแพร่ลงสื่อ Line TV, YouTube, PTTEP Facebook ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผลงานเรื่องใดได้รับคะแนนมากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote โดย 1 Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน, 1 Share มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน เริ่มโหวตได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 (นับผลโหวตถึงเวลา 23.00 น.) โดยจะเก็บผลคะแนนจากช่องทาง YouTube เท่านั้น

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โล่เกียรติยศสำหรับทีม พร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล สิทธิ์ในการฝึกงานกับ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย เป็นเวลา 3 เดือน

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล

– รางวัล Popular Vote : สิทธิ์ในการสัมผัสประสบการณ์จริงกับกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณา เป็นเวลา 1 – 2 วัน

 

ติดต่อสอบถาม

– ฝ่ายประสานงานโครงการประกวดหนังสั้น กับ ปตท. สผ.

– 06-1996-1928

– pttepshortfilm@gmail.com

– LINE ID : PTTEPSHORTFILM

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ