ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ หนังสั้นหัวข้อ “๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน” ชิงเงินรางวัลและอื่นๆ

มาเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลงานเพื่อล่ารางวัลที่จะได้ทั้งทุนการศึกษาและชื่อเสียงเกียรติยศกันดีกว่า!

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นเรื่อง “๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับประชาชนคนไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งยังเป็นการเผยแพร่คำสอนจากพระราชดำรัสอันก่อประโยชน์และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของประชาชน และ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความสามารถ และความจงรักภักดีผ่านการประกวดทำหนังสั้น

 

 

ประเภทการประกวด:

– ประเภทอุดมศึกษา

– ประเภทประชาชนทั่วไป

 

กำหนดระยะเวลา:

– สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2562

– ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทอุดมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– พ.ท. ปรีดา บุญอาพล เบอร์ติดต่อ 062-414-1659

– พ.ต. อัครัช อุณหเลขกะ เบอร์ติดต่อ 081-947-6169

– Email :rdpscc.clip@gmail.com

– Line Id : dpsi_rdpscc

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ